Вечерна гимназия

История

.Вечерна гимназия гр.Сандански е открита с отделни паралелки към Политехническа гимназия "Яне Сандански" гр.Сандански, а отделни паралелки от V до  VIII клас са били към Второ основно училище "Христо Смирненски" гр.Сандански.
От 1962/63 година съществува като самостоятелно училище с паралелки от V до XI клас и се помещава в сградата на Политехническа гимназия "Яне Сандански" гр.Сандански.
  Били са записани 230 ученика.
  За първи директор на училището е назначен Б.Зонев, редовен гимназиален учител по български език и литература.

  Повече от учителите са били лектори от дневната гимназия.


1963/1964 уч. година

 

 Преэ учебната 1963/1964 година е имало 9 паралелки V клас-1, VI клас -1 , VII клас -1
VIII клас -2, IX клас -2 , X клас -1 и XI клас-1.


1964/1965 уч. година


През тази учебна година паралелките са вече 10-с една повече, като в X клас са вече 2.

1965/1966 уч. година

През тази учебна година училището достига най-голям брой ученици и паралелки.

Колектив:

   Борис Димитров Занев-директор,Панайот Граматиков, Спирия Спириев, Никола Бакалов,Никола Методиев.