Вечерна гимназия

Училищен учебен план

Вечерна гимназия – гр.Сандански


Училищен учебен план

Степен на образование:                  средна

Форма на обучение:                                     вечерна

Срок на обучение:                                        4 години

 

Разпределение на учебните предмети по класове и по учебно време

Класове

IX

X

XI

XII

Общо

Учебни седмици

36

36

36

31


Учебни предмети


А.Задължителна подготовка

720

702

360

124

1852

  1. Български език и литература

108

3

108

3

108

3

62

2

386

  1. Чужди езици


Английски език

72

2

72

2144

Руски език

72

2

72

2144

  1. Математика, информатика и информационни технологии


Математика

72

2

72

2

72

2


216

Информатика

72

2
72

Информационни технологии


36

1

36

1


72

  1. Обществени науки и гражданско образование


История и цивилизация

72

2

72

2

72

2


216

География и икономика

36

1

36

1

36

1


108

Психология и логика

54

1,5
54

Етика и право


54

1,554

Философия


18

0,5

36

1


54

Свят и личност
62

2

62

Класове

IX

X

XI

XII

Общо

Учебни седмици

36

36

36

31

Учебни предмети

  1. Природни науки и екология

Биология и здравно образование

54

1,5

54

1,5

108

Физика и астрономия

54

1,5

54

1,5

108

Химия и опазване на околната среда

54

1,5

54

1,5

108

  1.  Общо задължителна подготовка

720

702

360

124

1906

Б.ЗИП

Български език и литература

72

2

93

3

165

Английски език

36

1

36

Математика

36

1

108

3

93

3

237

Информационни технологии

36

1

72

2

93

3

196

История и цивилизация

36

1

93

3

129

Физика и астрономия

36

1

36

1

72

2

93

3

237

Химия и опазване на околната среда

36

1

36

1

93

3

165

  1.  Задължително избираема подготовка

72

144

396

558

1170

  1.  Общо ЗП и ЗИ


Последна промяна (Вторник, 31 Март 2020 10:24)